×

Charakteristika školy

Učení je naše potřeba a přirozenost. Škola Donum Felix vychází ze dvou základních hodnot - vzájemné úcty a respektu, uznání rozdílnosti lidí a jejich autonomie a dále z potřeby celoživotního vzdělávání založeného na vnitřní motivaci. Na konci prvního roku fungování školy vidíme, že klíčová je důvěra v děti a jejich vnitřní směřování.

Hledáme nové kolegy / kolegyně

* Zástupce ředitele
* Učitel
* Družinář
* Asistent
* Dobrovolník

Více informací najdete v novinkách

Prosíme Vás o podporu

projektu našich dětí na portálu Penězdroj, jehož prostředníctvím se rozhodly vybrat 55 000 Kč na zakoupení hudebních nástrojů.

Více informací najdete v novinkách " Vybíráme na hudební nástroje pro školní kapelu! " <a href="index.html">Hlavní stránka</a>