×

Charakteristika školy

Učení je naše potřeba a přirozenost. Škola Donum Felix vychází ze dvou základních hodnot - vzájemné úcty a respektu, uznání rozdílnosti lidí a jejich autonomie a dále z potřeby celoživotního vzdělávání založeného na vnitřní motivaci. Na konci prvního roku fungování školy vidíme, že klíčová je důvěra v děti a jejich vnitřní směřování.

Hledáme nové kolegy / kolegyně

* Zástupce ředitele
* Učitel
* Družinář
* Asistent
* Dobrovolník

Více informací najdete v novinkách

Profil absolventa

• má zdravou sebeúctu, zná své přednosti i nedostatky

• vyjadřuje své názory a postoje, nebojí se dělat rozhodnutí a přijímat jejich důsledky

• rozumí sobě i druhým, navazuje a rozvíjí vztahy opřené o vzájemný respekt

• objevuje a rozvíjí své talenty

• přemýšlí, vytváří si vlastní koncepty a zaujímá poučený postoj k okolnímu světu; je schopný vymýšlet nové věci, přemýšlet nad nimi kriticky, umí aplikovat nabyté znalosti i mimo kontext, ve kterém se je učil

• dokáže se učit sám i v týmu a učení ho baví, přebírá za něj odpovědnost a je schopen své vzdělávání řídit a přizpůsobit se novým situacím