Hledáme kolegy do týmu

Základní škola Donum Felix hledá do svého týmu:

-učitele/ku pro 1. stupeň, asistenta/asistentku a nadšence do technologií

Hledáme pozitivně naladěné a empatické lidi, kteří:

– v dětech vidí plnohodnotné lidské bytosti, jež respektuje stejně jako dospělé, a chce stavět na partnerských vztazích a nenásilné komunikaci,
– chtějí být součástí nového typu učící se a respektující školy, má potřebu osobního i profesního seberozvoje a chuť učit se novým věcem a principům v neustále se měnícím prostředí,
– chtějí být inspirátorem a empatickým podporovatelem dětí a chce respektovat jejich vzdělávací a další potřeby v jimi iniciovaných činnostech, věnovat dětem přející pozornost a vyžádanou podporu,
– soue přesvědčeni, že pravidla a hranice je možné nastavovat a realizovat společně s dětmi,
– pedagogická kvalifikace pro danou pozici je žádoucí.

Nabízíme možnost realizovat se a spolurozvíjet vzdělávací přístup svobodné a demokratické školy Donum Felix (Šťastný dar), který:

-vychází z plné důvěry v děti, jejich vnitřní motivaci a schopnosti,
-má za cíl umožnit objevení a rozvinutí potenciálu dětí, jejich spokojenosti sama se sebou a se svými vztahy, objevení a rozvinutí tvořivosti, autonomie a schopnosti učit se z vlastního přesvědčení,
-je postaven na vytváření kvalitních vztahů, připraveném autentickém prostředí a na dětmi iniciovaném učení ve věkově smíšených skupinách,
-umožňuje dětem spolupodílet se na rozhodování.

Mzda u učitele 1. stupně a technologického nadšence dohodou dle úvazku. Pro práci asistenta pedagoga máme garantovanou základní měsíční hrubou mzdu 10 000,- Kč za šestihodinový úvazek.

Více informací o škole Donum Felix najdete na www.donumfelix.cz.

Svůj životopis a průvodní dopis prosím zašlete na e-mail: lucie.dobesova@donumfelix.cz