Helena Kurzweilová

Co ve škole dělám

Pro Donum Felix pracuji jako dobrovolník. Tím, co umím, přispívám k tvorbě atmosféry vzájemné důvěry a bezpečí v komunitě. Pomáhám mediovat konflikty dětí a dospělých, facilitovat setkání komunity, porady týmu dospělých. Předávám principy nenásilné komunikace, která podporuje rozvoj zdravých a vyrovnaných mezilidských vztahů a vzájemné spolupráce.

Vzdělání a studia

Vystudovala jsem biochemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze (1986). Absolvovala jsem intenzivní trénink koučů organizovaný společnosti Results Coaching Systems, od které jsem získala certifikát kouče. Průběžně se zúčastňuji mezinárodních tréninků NVC (Nenásilná komunikace), např. trénink NVC mediace.

Profesní zkušenosti

Téměř 17 let jsem pracovala jako manažer a vedla týmy lidí. Postupně jsem si uvědomila, že má hlavní role je pomáhat druhým se rozvíjet. Od roku 2011 se věnuji vzdělávání dospělých jako kouč osobního rozvoje a školitel. Zaměřuji se především na oblast rozvoje osobnosti, mezilidských vztahů a komunikace. Hlavní záměr, který ve své práci sleduji, je přispět k obnovení rovnováhy na planetě, která je domovem nás všech, prostřednictvím hlubšího vědomí o tom, jak přemýšlet a komunikovat, abychom se mezi sebou domluvili bez boje, utrpení a násilí. Mými klienty jsou často lidé v manažerských pozicích, kteří vedou týmy. Druhou skupinu tvoří rodiče, učitelé a vychovatelé, tedy dospělí, kteří pomáhají dětem růst a rozvíjet se.

Osobní zájmy, zaměření, další projekty

Mým největším projektem je tvořit soulad uvnitř sebe a nechávat ho volně vystupovat do všech směrů. K tomu velmi napomáhá čas, který trávím v přírodě pohybem nebo prostým bytím a pozorováním, a také čas, kdy jsem s dětmi nebo s dospělými, s nimiž mě spojují stejné hodnoty a zájmy.

Proč projekt Donum Felix

Jsem velmi vděčná za možnost účastnit se dění ve škole Donum Felix. Je to pro mne příležitost učit se zejména od dětí, jak mluvit s druhými s plným respektem k jejich potřebám a současně jak pravdivě a upřímně vyjádřit to, co je důležité pro mne. Tato škola pro mne představuje prostor, v němž se všichni učíme, jak být spolu ke spokojenosti všech.

hkurzweilova@gmail.com