×

Jan Kala

jan_kala_small

Co budu ve škole dělat

Pro Donum Felix budu pracovat jako dobrovolník – expert na moderní pedagogické koncepty (Lifeworthy Learning, Visible Thinking, Inquiry-Based Learning, Service-Based Learning atd.). Rád také vypomůžu s finančním a organizačním plánováním a ze všeho nejraději také s občasnou výukou. Ve spolupráci s kolegy z CfME se také pokusím shánět finanční prostředky, zejména z fondů EU.

Vzdělání a studia

Svá studia na VŠE jsem z pracovních (vedení eBanky) i věcných (nedostatečná kvalita v porevoluční době) důvodů nedokončil. Místo nich jsem absolvoval řadu kurzů z oblasti managementu, vedení lidí, komunikace, finančního řízení atd.

Velkou část mého učení ale přinesl sám život, a to jak profesní, tak osobní. I díky tomu se považuji za člověka, který se učí neustále a učení přikládá stále větší a větší důraz i časovou kapacitu.

Profesní zkušenosti

Můj pracovní život se dělí na dvě části – inovace ve finančnictví (1994 – 2001) a inovace ve vzdělávání (2002 dosud). V oblasti financí je mým nejznámějším projektem eBanka (dnes Raiffeisenbank), kterou jsem spoluzakládal a první tři roky vedl v pozici generálního ředitele a předsedy představenstva.

Po prodeji eBanky strategickému investorovi jsem se rozhodl věnovat zcela jiné oblasti, kterou považuji za hodnotnou a důležitou – inovacím ve vzdělávání. Založil jsem společnost Centre for Modern Education www.cfme.net, která pomáhá svým partnerům – školám, muzeím, neziskovkám, firmám, televizím atd. rozvíjet smysluplné vzdělávací projekty a programy.

Osobní zájmy, zaměření, další projekty

Mám dva malé kluky, kteří jsou mým největším koníčkem. Snažím se je i sebe vést ke vzájemnému respektu, rovnocennému a láskyplnému vztahu, který si všichni užíváme. Jejich vzdělání přikládám vysoký význam, v čemž se kloubí můj osobní a profesní život.

Dalším koníčkem je vedení (starostování) nedaleké obce Libochovičky na dobrovolnické, tedy neplacené a komunitní bázi. Mám hluboké přesvědčení, že ve všech oblastech, se kterými jsem se kdy setkal – vedení firmy, vedení obce, výchova dětí i výuka ve škole – jsou hlavní principy stejné – vzájemný respekt, uvědomit si kvalitu druhého člověka, najít v něm a podpořit talent a kreativitu, to vše v bezpečném, podporujícím a kreativním prostředí, ve kterém se dobře spolužije a spolupracuje.

 Proč projekt Donum Felix

Protože mi přijde, že to zakladatelé školy myslí dobře a vážně, protože jsou mi blízcí osobně i profesně. A hlavně protože dalších pár desítek dětí (mimo jiné i od nás z vesnice) bude vyrůstat v podporujícím prostředí, které jim zachová jiskru v oku a hlad po poznávání.

Profesně mi škola umožní růst – v praxi bude důsledně uplatňovat principy, které se snažím rozvíjet i v běžných školách. V těch ale nastává změna mnohem pomaleji a bolestněji nežli v nové škole.

 

 

jkala@cfme.net