×

Kamila Randáková

kamila_randakova_small

Co ve škole dělám

Jsem učitelka a od září 2016 učím na první pobočce Montessori základní škole ve Slaném (www.facebook.com/MontessoriSlany ), kterou ZŠ Donum Felix otevřela. Dlouhou dobu se zajímám o možnosti ve vzdělávání dětí, které jsou dětem přirozené a nenásilné. Mám zkušenosti a věřím, že se děti mohou učit navzájem, společně, s radostí a v pohodě. Ráda se podílím na tom, co je užitečné.

Vzdělání a studia

Studovala jsem SŠPg, dále učitelství a výchovné poradenství na Pedf UK Praha (1994, 2000). Prošla jsem kurzy dalšího vzdělávání učitelů (k práci s dětmi se specifickými poruchami učení, přípravu učitelů pro osobnostní a sociální výchovu, edukineziologii, kurz komunikace Respektovat a být respektován, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení s lektorským kurzem, další kurzy a semináře pro zvýšení profesních dovedností pedagoga…).

Profesní zkušenosti

Ve školství a vzdělávání pracuji od roku 1984 – v mimoškolní práci dětí, jako učitelka MŠ, na 1. a 2. stupni ZŠ, jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogů. V roce 1997 a 99 jsem absolvovala vzdělávací kurzy Integrated education in Montessori philosophy, které mně nadchly pro pedagogický systém Montessori. Nastoupila jsem v MŠ s Montessori programem v Kladně, kde jsme dále plánovali otevřít třídu ZŠ Montessori, což se podařilo v roce 2001. Pracovala jsem ve třídě ZŠ Montessori jako učitelka (věkově smíšená třída, připravené prostředí, volná práce dětí, integrovaná tematická výuka, slovní hodnocení…). Studovala jsem další Montessori kurzy, jezdila jsem na semináře a konference, náslechy do Montessori škol v zahraničí; v poslední době jsem absolvovala mezinárodní Montessori kurz pro práci s dospívajícími v Německu.

Pro Montessori školky a školy jsem připravila systém materiálů a pomůcek pro oblasti český jazyk a Kosmická výchova, které používají učitelé také v dalších školách a programech. V současné době pracuji jako lektor, metodik a konzultant pro Společnost Montessori ČR, podílím se na obsahu projektů ve vzdělávání, které využívají zkušenosti Montessori pedagogiky pro další práci s dětmi.

Osobní zájmy, zaměření, další projekty

Mám tři děti – dvě studují, nejmladší dcerka, která teď školu začíná, potřebuje podporu asistenta pedagoga. Mám ráda les, zahradu, zajímavé knihy, manuální práci.

kami.montessori@gmail.com