[responsive-menu RM="header"]

Organizace školního roku 2017/2018

Harmonogram 2017-2018

Provoz školy, školní družiny a klubu:

od 7.30 do 8.30 hod. – školní družina a klub
od 8.30 hod. – začátek vyučování
Konec vyučování je podle rozvrhu, který je nastavený podle závazných časových dotací pro jednotlivé ročníky.
do 15.30 hod. – odpolední družina
do 17.00 hod. –  klub

Školné:

Školné pro školní rok 2017/18 je možné hradit na číslo účtu: 2900787661/2010 pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte, v jedné z následujících variant:
roční platba – 31.500 Kč za 10 měsíců
pololetní platba – 16.750 Kč za 5 měsíců
měsíční platba – 3.500 Kč za měsíc

Slevy:
sleva na prvního sourozence –2.500 Kč
sleva na druhého a každého dalšího sourozence –5.000 Kč

Sleva je poskytnuta na školní rok z celkového ročního školného podle vybraného způsobu platby (roční, pololetní, měsíční).

Školní jídelna-výdejna:

Školní jídelna-výdejna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců naší školy. Obědy se do školy dováží ze školní kuchyně SOU a PP Kladno-Vrapice. Každý oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, případně salát nebo zákusek či ovoce. Obědy se hradí na základě předpisu převodem na účet školy č. 2900787661/2010 pod variabilním symbolem roku a měsíce (např. 201709).

Výše stravného:
do 10 let – 27 Kč
od 11 – 14 let – 30 Kč
od 15 let – 35 Kč
dospělí – 53 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.
Jídelní lístek ke stažení: http://souvrapice.cz/student/stravovani/

Odhlašování stravy:
Odhlášení stravy je možné osobně anebo telefonicky na tel. č. 774 034 663 (školní telefon) den předem do 11.00 hodin. První den nemoci mají rodiče možnost odběru oběda do přinesené nádoby. Pokud není strava včas odhlášena, je strávníkovi účtována.

Seznam alergenů:  seznam_alergenu.pdf

Prázdniny:

podzimní prázdniny: 26.-27. 10. 2017
ředitelské volno: 21.-22.12.2017
vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní prázdniny: 2. 2. 2018
jarní prázdniny: 26. 2. – 4. 3. 2018
velikonoční prázdniny: 29. 3. – 30. 3. 2018
ředitelské volno: 30. 4. 2018
ředitelské volno: 7. 5. 2018
letní prázdniny: 2. 7. 2018 – 31. 8. 2018
začátek školního roku 2018/2019: 3. 9. 2018.