Organizační informace

Harmonogram školy

Provoz školy, školní družiny a klubu:

od 7.30 do 8.30 hod. – školní družina a klub
od 8.30 hod. – začátek vyučování
Konec vyučování je podle rozvrhu, který je nastavený podle závazných časových dotací pro jednotlivé ročníky.
do 15.30 hod. – odpolední družina
do 17.00 hod. –  klub

Školné:

Školné je možné hradit na číslo účtu: 2900787661/2010 pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte. Školné pro školní rok 2018/2019 je nastaveno následovně.
roční platba – 36.000 Kč za 1. dítě, 33.600 Kč za 2. dítě a 30.000 za 3. a další dítě,
pololetní platba – 18.000 Kč za 1. dítě, 16.800 Kč za 2. dítě a 15.000 Kč za 3. a další dítě,
měsíční platba – 3.000 Kč za 1. dítě, 2.800 Kč za 2. dítě a 2.500 Kč za 3. dítě a další dítě.

Pokud je to možné, oceníme z důvodu zmenšení administrativní zátěže poslání školného v pololetní či roční platbě.

Aktuální výše školného zatím nestačí na pokrytí všech nákladů školy. Školné ale nechceme výrazně zvyšovat na úroveň podobných škol, je pro nás podstatné umožnit mít u nás dítě (i jeho sourozence) rodičům napříč celou společností. Proto vás prosíme o zvážení možností, jak školu dále dobrovolně podpořit. Více o možnostech další podpory naleznete zde.

Školní jídelna-výdejna:

Školní jídelna-výdejna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců naší školy. Obědy se do školy dováží ze školní kuchyně SOU a PP Kladno-Vrapice. Každý oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, případně salát nebo zákusek či ovoce. Obědy se hradí na základě předpisu převodem na účet školy č. 2900787661/2010 pod variabilním symbolem roku a měsíce (např. 201709).

Výše stravného:
do 10 let – 27 Kč
od 11 – 14 let – 30 Kč
od 15 let – 35 Kč
dospělí – 53 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.
Jídelní lístek ke stažení: http://souvrapice.cz/student/stravovani/

Odhlašování stravy:
Odhlášení stravy je možné osobně anebo telefonicky na tel. č. 774 034 663 (školní telefon) den předem do 11.00 hodin. První den nemoci mají rodiče možnost odběru oběda do přinesené nádoby. Pokud není strava včas odhlášena, je strávníkovi účtována.

Seznam alergenů:  seznam_alergenu.pdf

Prázdniny:

podzimní prázdniny: 26.-27. 10. 2017
ředitelské volno: 21.-22.12.2017
vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní prázdniny: 2. 2. 2018
jarní prázdniny: 26. 2. – 4. 3. 2018
velikonoční prázdniny: 29. 3. – 30. 3. 2018
ředitelské volno: 30. 4. 2018
ředitelské volno: 7. 5. 2018
letní prázdniny: 2. 7. 2018 – 31. 8. 2018
začátek školního roku 2018/2019: 3. 9. 2018.